sentrumsgaarden-logo4
sentrumsgaarden-logo4
sentrumsgaarden-logo4
sentrumsgaarden-logo4

EN BYDEL

I UTVIKLING

ET STERKERE
SENTRUM

Tananger ligger i Sola kommune i Rogaland, og har hatt en svært positiv utvikling de siste årene. Tananger står foran en kraftig befolkningsvekst i form av boligbygging i Tananger-Jåsund. Med de planene som foreligger forventes en befolkningsøkning på nær 13.000 de neste 30 årene.

I den forbindelse vil det være behov for utvikling av Tananger sentrum, som skal være det bærende servicesenteret i bydelen. Samlet med eksisterende bosatte, tilsvarer dette om lag 20.000 innbyggere i 2040. Tananger er samtidig en av regionens største arbeidsplasser, med store ekspansjonsmuligheter.
EXT_Cam%201-navn

En bydel i utvikling

Tananger som bydel har en lang historie med god industriell vekst. Og med de planene som foreligger forventes en befolkningsøkning på nær 13.000 de neste 30 årene sier det seg selv at næringslivet har en sikker fremtid her.
Tananger-historie

Havnebyen

Som den beste og dypeste havnen nord for Egersund, fikk Tananger tidlig et ry blant de sjøfarende som ”Havnebyen”. Siden 1865 er det ikke tall på alle skipene som har søkt tilflukt i forbindelse med dårlig vær. På dette viset kom innbyggerne i Tananger tidligere enn andre steder i kontakt med nye handelsvarer og uvanlige produkter som tobakk, kaffe, te og liknende. Også under første verdenskrig var norske krigsskip stasjonert her, da som nøytralitetsvakt.

(Bilde: ​Fiskebåter samlet i Tananger i forbindelse med sildefisket, rundt århundresskiftet.)
Tananger-historie2

En ny epoke

1965 startet Aker-Norsco som forsyningsselskap i Tananger med tre ansatte. Oljeindustrien hadde gjort inntog og en ny epoke i Tanangers utvikling var begynt. I dag er en rekke internasjonale oljeselskaper lokalisert her i det som heter Risavika Havnering. Du finner både ConocoPhillips, A/S Norske Shell og Schlumberger i Risavika. Lyse har også en terminal for naturgass i Risavika.
shutterstock_129146456

Et styrket sentrum

Med utviklingen av Sentrumsgården vil ”bysenteret” i Tananger styrkes med bedrifter,  næringer og tjenesteytende funksjoner. Dette vil gi gode fordeler både til de fastboende og de mange arbeidende.
Overview-finish
shutterstock_558574759

LEDIGE LOKALER

Vil du etablere deg her?

Ser du muligheter her i Sentrumsgården? Vi har fremdeles ledige lokaler for butikker/bedrifter/selskap som ønsker å være nær både folk som bor og jobber her i nærområdet. Kontakt oss for en nærmere presentasjon – vi kan tilby stor fleksibilitet både mht arealstørrelser, løsninger og innhold.